İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/44)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/44) 08.09.2021 tarih ve 31592 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

(1)   Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 4 üncü maddede belirtilen mevcut dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının korunma önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verilmiştir.

 

(2)  Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4 üncü maddede belirtilen mevcut dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge karşı önlem tahsil edilmez. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilir.

 

(3)  İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler kapsamında ithal lisansı beyan edilmesi durumunda 4 üncü maddede belirtilen mevcut dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilir.

 

(4)  Bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen askıya alma kararı, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin ve 4 üncü maddede belirtilen mevcut  dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanır.

 

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek- Tebliğ

 

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.