İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Kapsam

(1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin
Yayımlandığı
Tarihteki Eşya
Tanımı

Menşe
Ülke

Önlemin Yayımlandı ğı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ
No

Önlemi n Bitiş Tarihi

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Amerika Birleşik Devletleri

7/3/2017

30000

2017/1

14/4/202 2

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

2905.42.00.00.0 0

Pentaeritritol (pentaeritr it)

Çin Halk Cumhuriyeti

14/5/2017

30066

2017/12

14/5/202 2

 

(2) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin

Yayımlandığı

Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe fllke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

2836.99.90.10.00

Sodyum Perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

2/3/2018

30348

2018/7

2/3/2023

İsveç Krallığı

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

3/3/2018

30349

2018/6

3/3/2023

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

6911.10.00.00.19

Diğerleri

6912.00.21.00.00

Adi topraktan olanlar

6912.00.23.00.00

Greden olanlar

6912.00.25.00.11

Beyaz olanlar

6912.00.25.00.12

Tek renkli olanlar

6912.00.25.00.19

Diğerleri

6912.00.29.00.00

Diğerleri

8415.10.90.00.00

Yalnız duvar
tipi split klimalar

Çin Halk Cumhuriyeti

8/3/2018

30354

2018/5

8/3/2023

8415.90.00.90.11

Yalnız duvar

tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu

debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

8415.90.00.90.12

Yalnız duvar

tipi split klimaların iç

üniteleri

4804.11.11.10.00

4804.11.15.10.00

4804.11.90.10.11

4804.11.90.10.12

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

m2 ağırlığı 150
gr. dan az olanlar

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

Finlandiya

19/4/2018

30396

2018/12

19/4/2023

Rusya

Polonya

Brezilya

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Güney Kore

20/4/2018

30397

2018/13

20/4/2023

Endonezya

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

21/4/2018

30398

2018/15

21/4/2023

Brezilya

Bulgaristan

Endonezya

Hindistan

Tayland

4412.10

Kontrplaklar

Çin Halk Cumhuriyeti

22/5/2018

30428

2018/18

22/5/2023

4412.31

4412.33

4412.34

4412.39

6802.23

Granit

Çin Halk Cumhuriyeti

24/5/2018

30430

2018/19

24/5/2023

6802.93

9613.80.00.00.11

Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

19/6/2018

30453

   

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek- Tebliğ

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.