İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/20)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/20) 01.06.2023 tarih ve 32208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2) ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

(1) Yürütülen soruşturma sonucunda 54.07 GTP altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşya grubunda, iş birliğinde bulunan Bosna-Hersek’te yerleşik Better House-Bolji Dom D.O.O. firması hariç olmak üzere, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’da yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edilmiştir.

(2) Yürütülen soruşturma sonucunda 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan soruşturma konusu eşya grubunda, iş birliğinde bulunan Kuzey Makedonya’da yerleşik Jagjemezler Dooel firması hariç olmak üzere, Kuzey Makedonya’da yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edilmiştir. (3) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/3) kapsamında GTİP’leri ve tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Bosna-Hersek’te yerleşik Better House-Bolji Dom D.O.O. firması hariç olmak üzere, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalardan Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

Menşe/Çıkış

Ülkesi

Firma

Unvanı

110 gr/m2 ağırlığı, altı ve üstü için önlem oranları (CIF%)

Bosna-Hersek

Better   House-

Bolji          Dom

D.O.O.

0

0

Diğerleri

42,44

21,13

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Tüm firmalar

42,44

21,13

 

(4) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/4) kapsamında ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’ler kapsamı eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Kuzey Makedonya’da yerleşik Jagjemezler Dooel firması hariç olmak üzere, Kuzey Makedonya’da yerleşik firmalardan Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF bedelin %’si)

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

 

 

 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

 

 

Jagjemezler Dooel

0

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m² ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

Diğerleri

44

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek – Tebliğ

//