İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/29)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/29) 31.10.2023 tarih ve 32355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

  1. Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.
  2. Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 29/11/2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Menşe Ülke

GTİP

Eşyanın Tanımı

Firma

Dampinge
Karşı Önlem
(CIF Bedelin
Yüzdesi)

 

 

 

 

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

 

 

 

 

 

 

7208.51.20.10.11

 

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha- yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

JiangyinXingchengSpecial SteelWorks Co. Ltd.

 

 

 

 

 

%16,89

7208.51.20.10.19

7208.51.20.90.11

Diğerleri

22,55%

7208.51.20.90.19

7208.90.80.10.11

 

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600mm ve daha az olanlar)

 

Jiangyin XingchengSpecial SteelWorks Co. Ltd.

16,89%

 

7208.90.80.10.12

 

7208.90.80.20.11

7208.90.80.20.12

7225.40.40.00.00

7225.99.00.00.10

Diğerleri

 

22,55%

 

7225.99.00.00.90

 

 

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar)

7211.13.00.11.00

Jiangyin XingchengSpecial SteelWorks Co. Ltd.

 

 

16,89%

 

 

7211.13.00.19.00

7211.14.00.21.12

 

7211.14.00.29.11

Diğerleri

22,55%

7211.14.00.29.12

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

//