İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) 27.01.2023 tarih ve 32086 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Kapsam

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe
Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî

Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8413.40.00.00.00

8705.90.30.00.00

Beton Pompaları

Beton Pompaları Taşıtları

Kore

Cumhuriyeti

12/7/2017

30122

2017/18

12/7/2022

Çin Halk Cumhuriyeti

5811.00 (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 hariç)

Kapitoneli
Mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

20/10/2017

30216

2017/22

20/10/2022

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

Kore

Cumhuriyeti

20/10/2017

30216

2017/23

20/10/2022

2917.39.95.90.13

Dioktil tereftalat

Kore

Cumhuriyeti

20/10/2017

30216

2017/24

20/10/2022

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe
Ülke

Önlemin Yayımlandığ ı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

6902.10.00.10.11

Kromit ateş tuğlalar

Çin Halk Cumhuriyeti

5/9/2018

30526

2018/28

5/9/2023

6902.10.00.10.12

Magnezit ateş tuğlalar

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ateş tuğlalar

6815.91

Magnezit, dolomit

veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Çin Tayvanı

8/9/2018

30529

2018/29

8/9/2023

Hindistan Cumhuriyeti

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Tayland

8/9/2018

30529

2018/30

8/9/2023

4010.32.00.00.00

 

 

4010.34.00.00.00

 

 

4010.39.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

Yalnız "Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları"

Çin Halk Cumhuriyeti

16/10/2018

30567

2018/35

16/10/2023

Hindistan

Vietnam

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

20/10/2018 30571

2018/36

20/10/2023

8311.20.00.00.00

Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

27/10/2018

30578

2018/39

27/10/2023

3903.19.00.00.00

Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti

31/12/2018

30642

(4. Mükerrer)

2018/40

31/12/2023

7306.40.20.90.00

Diğerleri

Çin Tayvanı

31/12/2018

30642

(4. Mükerrer)

2019/3

31/12/2023

7306.40.80.90.00

Diğerleri

Belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur.

Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Tebliğ

 

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.