İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik (Karar Sayısı: 8689)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik?(Karar Sayısı: 8689) 01.07.2024 tarihli ve 32588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararın eki EK-1 sayılı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

3917.21.10.00.00

(19)

0

0

10,0

7,5

10,0

10,0

10,0

10,0

6305.32.19.00.00

(19)

0

0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

6305.33.90.00.00

(19)

0

0

20,0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

7606.11.91.00.00

(19)

0

0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

‘’(19) Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli olanlar için %0 uygulanır.’’

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Tebliğ

//