İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7544)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7544) 31.08.2023 tarih ve 32295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31.12.2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına ilişkin Kararın EK-1,EK-2 ve EK-3 sayılı tablolarında yer alan ve ekli 1,2 ve 3 sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen ilave gümrük vergileri uygulanır.

EK-1 ve EK-3 sayılı tablolarında yer alan dipnotlar (ülke bazlı olanlar hariç) bu karar kapsamında gerçekleştirilecek Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ithalat için geçerlidir.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karar

 

//