İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) / Öğütücü Bilyalar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) 27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

(1)- İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda varılan tespitler ışığında, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma) 12.3 üncü maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

(2)- Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

GTİP

EŞYA TANIMI

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
(ABD Doları/Ton)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

7325.91.00.00.00

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

200

195

190

7326.11.00.00.00

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

 

 

 

 

//