İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)11.05.2023 tarih ve 32187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2023 -

1/7/2024

2/7/2024 -

1/7/2025

2/7/2025 -

1/7/2026

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.544

1.592

1.642

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek – Tebliğ

 

 

 

 

//