İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği 2024/1'de Değişiklik (2024/32)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/32) 01.03.2024 tarih ve 32476 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)’nin Ek-1’indeki tabloda yer alan 97, 98, 99, 100, 104, 107 ve 109 sıra numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

//