Kurumlar Vergisi Oranı Hk.
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

7456 sayılı kanunun 21. maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanununun, Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı başlıklı maddesinde yazılı vergi nisbetleri 15.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme uyarınca 2023 Takvim yılı 3. Dönem Geçici Vergi ve hesap dönemi/yıl sonu Geçici vergi ve Kurumlar Vergisi nisbetleri aşağıda belirtildiği gibidir.

  1. 2023 Takvim yılı hesap döneminde Kurumlar Vergisi oranı ve 3. Dönem geçici vergi oranı % 25 olarak belirlenmiştir.
  2. Bankalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, sigorta ve reesurans şirketleri, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri ve sermaye piyasası kurumlarında, kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı % 30 olarak belirlenmiştir. 
  3. İhracat yapan kurumların, ihracattan dolayı elde ettikleri kazançları için, kurumlar vergisi nisbeti (5) puan eksik, yani kurumlar vergisi beş puan eksik %20 olarak uygulanacaktır.
  4. Sanayi Sicil Belgesini sahip olup fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli (%24) uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.    

Saygılarımızla,

          

EKİ : 7456 Sayılı Kanunun 21. maddesi.

 

//