On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

TBMM tarafından On İkinci Kalkınma Planı’nın (2024-2028) Onaylandığına İlişkin Karar 1 Kasım 2023 Tarihli ve 32356 Sayılı Resmi Gazetede (1. Mükerrer) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Karar

 

 

 

 

//