Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere (ı) bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

Kapsam

“ı) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında imzalanan ve 25/6/2021 tarihli ve 4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin, uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.” 

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek -Yönetmelik

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.