Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği 28 Eylül 2023 Tarihli ve  32323 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31.75 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

//