Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 27.5.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 26/5/2022 tarihli ve 5615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca şeker ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

  • Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 17.01 GTP’de sınıflandırılan şeker ithalatında açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılır. 
  • Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir. 
  • Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Giriş” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0954-İthal Lisansı (TarımOtonom)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-1’de yer alan bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. 
  • Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. 
  • Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, 15/10/2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz.

Söz konusu Tebliğ eke bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Tebliğ

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.