Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2022/10) 20.08.2022 Tarih Ve 31929 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; şekerlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu Tebliğ, yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekerini kapsar.

Bu Tebliğ, bu Tebliğde tanımlanan ürünlerden elde edilen şekerlemeler ve kelle şekerini kapsamaz.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

//