Vergi Borçlarının Yapılandırılmasında Süre Uzatımı Hk.
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

26.05.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7440 sayılı Kanun’un; 2, 3, 4, 5 ve 6. maddelerinden yararlanmak için öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023 tarihine kadar, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu durumda, Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevede, 7440 sayılı Kanun’un;

 

  • 2. maddesi kapsamında yapılandırılacak kesinleşmiş alacaklar,

 

  • 3. maddesi kapsamında yapılandırılacak kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

 

  • 4. maddesi kapsamında yapılandırılacak inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan bazı işlemler nedeniyle ortaya çıkacak alacaklar (31.05.2023 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için bu tarihe kadar, bu süre 30 günden az ise otuz gün içinde)

 

  • 5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı, - 6. maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi,

için son başvuru, bildirim ve beyan süresi 30.06.2023 tarihinde son bulacaktır.

Karara göre, yukarıda sayılan başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri de 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karar

//