Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

 

17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin maddelerinde değişiklik ve eklemeleri içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Yapılan düzenlemeler ile birlikte Defter-Beyan Sistemi’ne dahil olan mükelleflere beyannamelerini Elektronik Beyanname Sistemi ile de verebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bu yenilik ile beraber serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin beyanname verme sürecini kolaylaştırmak ve sistemsel yoğunluğun azaltılması amaçlanmıştır.

 

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi ile ilgili olarak 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin maddelerinde değişiklikler ve kapsamında genişletmeler yapılmıştır.

İlgili tebliğ ile Defter-Beyan Sistemi (Sistem)’nin tanımında değişikliklerde bulunulmuş ve kapsamı genişletilmiş, serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin bu sistem üzerinden elektronik olarak ibrazına olanak sağlanmıştır. Ayrıca vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Başkanlığın elektronik beyan ve bildirim sistemleri aracılığıyla verilebilmesinin de mümkün olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve özet bilgi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Tebliğ

Özet Bilgi

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.