Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler,

Eski Hali

Yeni Hali

e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri

“e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin
edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri,”

Söz konusu Karar ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Karar

 

 

 

//