Adana


ADANA…

Türkiye’nin 6. Büyük nüfusuna ( 2018- 2.220.125 kişi) sahip ilidir. Seçkin eğitim kurumları ve sosyal imkânlarıyla önemli bir cazibe merkezidir. Bitkisel üretim değeri anlamında Türkiye’nin 6. Büyük kentidir. GSYH 2014 yılı verilerine göre %2,0 pay ile 8.sıradadır.

Adana; elektronik karttan, otobüse, gemi inşaatından tekstil ürünlerine kadar çok geniş yelpazede üretim ağına sahiptir. İhracata konu malların üretiminde en çok çeşitliliğe sahip iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Konya’dan sonra 5.sırada yer alan Adana, Ekonomi Bakanlığı raporlarına göre de önemli gelişim potansiyeli taşıyan iller arasında yer almaktadır.

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan, yaklaşık 6.5 milyon insana ev sahipliği yapan ve Dünya’nın en verimli 3 ovasından biri olan Çukurova'nın merkezinde yer almaktadır. 

Eskilerin deyimiyle “taşı eksen yetişir” denilen bu topraklar tarihten bu güne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; ülkemiz sanayisinin de ilk gelişen bölgelerinden biri olmuştur.

Ceyhan yıllık 100 Milyon ton ham petrolün geçiş yaptığı önemli bir merkez konumundadır. Bakanlar Kurulu kararıyla 2007 yılında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulmuş ve İşletmesiyle de Adana Sanayi Odası görevlendirilmiştir. Ancak aradan geçen ve nerdeyse 10 yıla yaklaşan uzun döneme rağmen bölgedeki kamulaştırma çalışmaları maalesef tamamlanamamıştır. Sadece Adana için değil faaliyete geçmesi durumunda bölgemiz ve Ülkemiz için de önemli bir itici güç konumunda olacaktır. Sanayi Odası olarak projenin tamamlanabilmesi adına, tüm bürokratik işlemler sıkı sıkıya özenle takip edilmektedir

Üç kıtanın kesişim noktası yer alan Adana ekonomisi, bugün için hiçbir Adanalının arzu ettiği noktada değildir. Adana sahip olduğu potansiyelin farkındadır ve geleceğe yönelik olarak önemli projeler gerçekleştirmektedir Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına erişimde önemli transit noktası konumundadır. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurulu’nun deniz, hava, kara ve demir yolu ulaşımını gözeterek yaptığı değerlendirmede Türkiye Ulaşım Kolaylığı Endeksi’nde 5. sırada yer almıştır.  

Adana, yeni yatırım yeri ve maliyetleri anlamında oldukça sıkıntılı olan Marmara’ya alternatif olabilecek önemli bir üretim merkezi konumunda bulunmaktadır. Doğru stratejilerle potansiyelin harekete geçirilmesi ile Adana, coğrafi konumu, geçmişten günümüze taşıdığı sanayi kültürü, eğitim ve ulaşım altyapısı, sahip olduğu sosyal yaşam standardıyla, ülkemizin en önemli üretim ve cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahiptir. 

Sadece Adana için değil bölgemiz ve Ülkemiz için de büyük bir öneme sahip olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçirilmesi için devam eden kamulaştırma çalışmalarının sonuçlandırılamaması, bölgenin faaliyete geçirilememesi ilimiz ve bölgemizin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. 

Bölgemizde sanayinin gelişiminde önemli bir itici güç olarak rol oynayacak Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi iki önemli proje yer almaktadır. Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi özellikle petrokimya yatırımları anlamında önemli bir cazibe merkezi olabilecektir. Üretim ve cazibe merkezi olan bölgemizde; yakın zamanda hayata geçirilecek projelerden bazıları:

  • Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi
  • Kimya OSB
  • Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi
  • Tarıma Dayalı İhtisas, Gıda, Balık ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgeleri
  • Sanayi Siteleri (Tekstil, Ayakkabıcılar, Konfeksiyoncular)
  • Akkuyu Nükleer Santral Projesi
  • Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi (Kimya Vadisi Projesi
  • Emba Enerji Termik Santrali Projesi

 

En öncelikli konumuz olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri İhtisas Bölgesi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 5 Mega Endüstri Bölgesi’nden biri olarak açıklanması bizleri sevindirmiş, bölgeye yönelik ümitlerimizi ve beklentilerimizi artırmıştır. Sanayide sıçrama yaptıracak olan mega endüstri bölgeleri, büyük ölçekli ekonomiye geçişte önemli, anahtar rolü üstlenecek. Büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımlara ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki dönemde petrokimya alanında önemli yatırımlara ilimiz ev sahipliği yapacak. Bölge olarak Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi’nin yanında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi büyük projelerin hayata geçirilmesini heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

//