Basın Danışmanı


GÖREV TANIMI

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile diğer oda organlarının basın kuruluşları ile iletişimini koordine eder, bülten hazırlar, Oda etkinliklerinin ulusal ve yerel basında yer almasını sağlar, Adana Sanayi Odası Gazetesinin yayın va basım işlerini organize eder.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak,
 2. ADASO’nun yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyunu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla, söz konusu kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri sağlamak, hazırladığı bültenlerle basın kuruluşlarını enforme etmek, yerel ve ulusal basınla iletişimi koordine etmek,
 3. ADASO’nun yayın organı Adana Sanayi Odası Dergisi’nin haberlerini hazırlamak, röportajlarını yapmak, mizanpaj çalışmalarının yaptırılmasını sağlamak, basımı ve dağıtımını koordine etmek,
 4. Adaso tarafından hazırlanan raporların basımı ve dağıtımını koordine etmek,
 5. ADASO tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlar ile gerektiğinde diğer kurumlar iş birliği ile düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimi işlemlerini organize etmek ve arşivlemek,
 6. Başkanın muhtelif toplantı ve organizasyonlar öncesindeki konuşmalarını hazırlamak, ihtiyaç duyulduğunda bu konuda ilgili birimlerden destek almak, yönetimin talep etmesi durumunda görüş ve konuşmalarının günü gününe gazetelere ve basının önde gelen isimlerine ulaşmasını sağlamak,
 7. ADASO’nun toplantı ve etkinliklerine gerektiğinde, görsel ve yazılı basının katılımını organize etmek,
 8. Yönetim kurulu başkanı, basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel sekreterin talimatları ve bilgileri doğrultusunda odanın faaliyetleri ile ilgili basın bültenleri hazırlamak,
 9. Basına; bilgi, görüş, açıklama verilmesi ve basında çıkan haberlerin gerektiğinde yönetim kuruluna sunulması. Ayrıca, görsel ve yazılı basında yayımlanan ve odamızı, üyelerimizi ilgilendiren tüm konuların izlenip, gerektiği durumlarda önerilerle birlikte yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanı ve genel sekretere iletilmesi,
 10. Odanın yaptığı tanıtım çalışmaları çerçevesinde tanıtım yazılarıyla çeşitli mesajları içeren ilanların tasarım işlerinin hazırlatılmasını organize etmek,
 11. Oda Dergi reklam almak için gerekli çalışmaları organize etmek,
 12. Odanın tanıtım videosunu güncel tutmak web sitesinde yayınlamak,
 13. TOBB Akreditasyon Sisteminin oda içerisinde etkin uygulanması kapsamında verilen görevleri yerine getirir.
 14. ADASO’nun sosyal medya faaliyetlerini Oda stratejilerine ve yönetimin taleplerine uygun olarak, yürütmek,
 15. Oda bünyesinde düzenlenen toplantı ve etkinliklerin organizasyonuna destek vermek,
 16. Gerçekleştirdiği tüm hizmetleri Oda Kalite Standartlarına uygun ve üst birim amiri ile koordineli şekilde yürütmek,
 17. Oda bünyesindeki tüm birimler ile etkin ve verimli bir iş birliği içinde hareket etmek, gerekli desteği sağlamak,
 18. Genel Sekreterlik tarafından verilecek görev tanımı içerisinde olmayan her türlü görevi yürütmek,
 19. Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/72-73-74. maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında Genel Sekreter’e bilgi sunar.

Basın Danışmanının detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//