Genel Sekreterlik


 
Veli Oğuz - Adana Sanayi Odası / Adana Chamber of Industry | LinkedIn
 

Veli OĞUZ
Genel Sekreter

 

1975 Adana İli Aladağ İlçesi doğumlu olan Veli OĞUZ, Kıcak Köyü İlkokulu, Büyüksofulu Köyü Ortaokulu ve Adana Mehmet Kemal Tuncel Lisesi’nden sonra 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur.

Özel sektörde Raks Elektrikli Ev Aletleri, Arat Tekstil, Özgür Atermit firmalarında yaklaşık 9 yıl bütçe ve finans konularında yöneticilik yaptıktan sonra 2 yıl gayrimenkul değerleme alanında iş ortaklığı yapmıştır.

2010 yılında kamu sektöründeki kariyerine Zafer Kalkınma Ajansında Uzman olarak başlayan OĞUZ, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Ajanstaki çalışmaları süresince Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması için planlama, araştırma-analiz, proje geliştirme ve uygulama, proje destekleme ve izleme, yatırım destek ve tanıtım ile uluslararası ağlar ve fonlar konusundaki çalışmaları yönlendirmiştir.

Ayrıca Ajansın yürüttüğü uluslararası kaynaklı projeler ve uluslararası ağlara entegrasyon çalışmalarında da görev üstlenmiştir. Bu kapsamdaki bazı görevleri;

- 2016-2017 yılları arasında TR33 Bölgesi’nde uygulanan 4.1 milyon avro bütçeli “TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması (Zafer-İN) Operasyonu”nda Operasyon Kıdemli Yönetici Delegesi,

- UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Afyonkarahisar Gastronomi Koordinasyon Kurulu üyeliği ile Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Koordinasyon Kurulu Üyeliği

- Horizon 2020 kapsamında Ajansın ortak olarak yer aldığı 4.1 milyon avro bütçeli ve 13 ülkeden 23 ortağın yer aldığı “Kırsal Alanlarda "Living Lab" Araştırma Konseptinin Geliştirilmesi Projesinde Proje Resmi Temsilcisi

- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından uygulanan,  Zafer Kalkınma Ajansının yaptığı başvuru neticesinde TR33 Bölgesinin Avrupa’daki 10 pilot Düzey-2 bölgesinden biri olduğu REGIONS2030 projesinde Proje Üst Yöneticisi ve Bölge Temsilcisi

Üst düzey yönetici olarak görev yaptığı süreler içerisinde Zafer Kalkınma Ajansı birçok başarıya imza atmıştır. Bunlardan bazıları;

- Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2020’de “Yılın Kalkınma Ajansı Ödülü’’ (Şubat 2021)

- Ajansın yürüttüğü AB destekli ZAFER-IN Operasyonuna Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından “Özel Ödül” (Nisan 2021)

- Ajansın bölgesindeki 34 ilçede desteklediği Kendin Yap Hareketi adlı eğitim projesine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” ödül töreninde “Gençlerin Yolunu Açanlar Ödülü”  (Aralık 2021)

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından “2023 Yılı En Kurumsal Kalkınma Ajansı Ödülü” (Ocak 2024)

Yine yönetici olduğu dönemlerde bölgede proje bazlı iş yapma kültürünün yerleştirilmesi için çok sayıda projeye destek verilmiş, çok farklı sektörlerde yenilikçi ve özgün altyapıların tesis edilmesine destek olunmuş ve bölgesindeki illerin yerelden ulusala, ulusaldan küresele taşınması için vizyoner çalışmalar yürütülmüştür. Bunlardan Kula-Salihli Jeoparkı’nın UNESCO Global Jeopark Ağına dâhil olması (2013), Kütahya’nın Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olması (2017), Afyonkarahisar’ın Avrupa Tarihi ve Termal Kentler Ağına (2019) ve Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olması (2019) en öne çıkanlardır.

Kamu ve özel sektörde 20 yılı orta ve üst düzey yöneticilik olmak üzere yaklaşık 25 yıl görev yapan Oğuz, Şubat 2024 sonunda T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’ndaki görevlerinden ayrılmış ve 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla Adana Sanayi Odasında Genel Sekreter olarak göreve başlamıştır.

//