Haberleşme Stratejisi


Amaç

Hedef kitlelerimize (üyelerimiz, yerel yönetimler, iş çevresi, hükümet, sivil toplum kuruluşları) söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

Uygulama

 1. Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizin değerlerini içeren yazıların yer aldığı Adana Sanayi Odası Gazetesi’nin her onbeş günde bir yayımlanması ve hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,
 2. Adana Sanayi Odası Gazetesi Yayın Kurulu tarafından Odamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi,
 3. Oda yönetimi tarafından Odanın gündemdeki konular ve/veya yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna duyurulması,
 4. Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,
 5. Adana Sanayi Odası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi ve basın açıklamaları yapılması,
 6. Adana Sanayi Odası’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması, röportajlar gerçekleştirilmesi,
 7. SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması,
 8. Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması,
 9. Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması,
 10. Oda üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri içinde (saat 08:30 ve 17.30 arasında) duyurulmasının sağlanması,
 11. Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması,
 12. Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılması,
 13. Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi,
 14. Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması,
 15. Odamızın basın bültenleri ve etkinliklerine ilişkin haberlerin ve Oda yayın organı gazetenin PDF formatında web sayfasında yayınlanması ve güncel tutulması,
 

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 27.08.2012 tarih ve 186 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

//