Kalite Yönetim Temsilcisi


Adana Sanayi Odası Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi, güncelleştirilmesi ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda TOBB Akreditasyon Sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde tüm birimlerle koordineli olarak gerçekleşmesini sağlar. 

 

Kalite Yönetim Temsilcinin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

 

//