Mali Hizmetler Birimi


Muhasebe, finans, satın alma ve vezne hizmetlerini etkin ve verimli şekilde eksiksiz olarak yürütür.

Mali Hizmetler Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//