Mevzuat


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları düzenlemektedir. Oda ve Borsaların bağlı olduğu mevzuatlara Türkiye Odalar Borsalar Birliği Hukuk Müşavirliği tarafından oluşturulan güncel mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

 

//