Misyonumuz


5174 Sayılı TOBB Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile belirlenmiş görev ve yetkileri ile sanayicilerimizin, hak ve çıkarlarını koruyup, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak, sürdürülebilir, sürekli gelişim felsefesiyle üyelerimize değer yaratmak, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte bölge ve ülke sanayisinin gelişimine ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

//