Sanayi Hizmetleri


Oda çalışanları arasındaki koordinasyonu sağlamak için odanın yürüttüğü faaliyetlerin birimler arasında uyumlu, güvenli ve iş birliği çerçevesinde yapılmasını sağlar, faaliyetleri kontrol ve koordine eder.

 

Sanayi Hizmetleri Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//