Vizyonumuz


 

Üyelerinin sürekli gelişimine katkı sağlayan, rekabet güçlerinin arttırılması noktasında üyelerine rehberlik eden, sanayide sürdürülebilir yüksek büyüme adına insan kaynağını,  ihracatı ve yüksek katma değerli ürün üretimini merkeze alarak strateji ve politikalar geliştiren, faaliyetlerinde mükemmelliği hedefleyen, öncü bir oda olmaktır.

 

 

//