Yatırım Teşvik İstatistikleri


Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi 2021

 

2020 Yılı Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri Özet Sunum-Şubat 2021 

Ocak-Temmuz 2020 Döneminde Adana ilinde Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlar

Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi 2020

 

 

Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi 2019

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar ve bu Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı tebliğ çerçevesinde Adana ve 81 il bazında düzenlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların listeleri Adana ve Türkiye olarak düzenlenmiş olup aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir. 

 

 

İmalat Sanayinde KDV'siz Makine Alımı

KDV Kanunu Geçici Madde 39- (Ek: 21/3/2018-7103/31 md.)(1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Makine Listesi için Tıklayınız.  İlgili Mevzuat İçin Tıklayınız

 

20.06.2012-30.06.2019 Döneminde Türkiye'de Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel İstatistikleri

Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi 2018

Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi 2017

Aylık Yatırım Teşvik Bültenleri (Ekonomi Bakanlığı)-2017

Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi 2016

Aylık Yatırım Teşvik Bültenleri (Ekonomi Bakanlığı)-2016

Yatırım Teşvik Belgeleri Dönemsel Analizler

//