Yazı İşleri


Odanın tüm faaliyetlerinin duyurulması, organize edilmesi ve gelen-giden tüm evraklarının kayıt altına alınarak dosyalanması hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlar.

 

Yazı İşleri Biriminin detaylı görev tanımları; Kalite Yönetim Sistemi içerisindeki Görev Tanımları dokümanında yer almaktadır.

//