İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024/9
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/9) 19.03.2024 tarih ve 32494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (güneş paneli) ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/32) ile açılan soruşturma kapsamında teminat uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ithalatının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta diğer firmalar için uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

//