İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024-10
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024-10 18.04.2024 tarihli ve 32521sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/17) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kontrplaklar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 22/5/2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/18) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42. maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP 

Eşyanın Tanımı 

Menşe Ülke 

Firma Unvanı 

Dampinge Karşı Önlem

4412.10

 

 

Kontrplaklar

 

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

 

Tüm Firmalar

 

 

140 ABD Doları/m3

4412.31

4412.33

4412.34 

4412.39

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 

 

//